Idegenvezető képzés

A blog azért jött létre, hogy az idegenvezető szakmában dolgozó és idegenvezető tanfolyamra járó szakemberek kicserélhessék tapasztalataikat. IDEGENVEZETŐ TANFOLYAM, OKJ KÉPZÉS A szakképesítés megnevezése: idegenvezető Az idegenvezető OKJ azonosítója: 54 812 01 1000 00 00-idegenvezető Az idegenvezető szakképesítés szintje: Emelt szintű szakképesítés Az idegenvezető tanfolyamra valójelentkezés feltétele: Érettségi vizsga Az idegenvezető munkaterületének leírása: Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat, valamint a belföldi túrákon (országjáráson, kiránduláson, városnézésen, szakmai programokon) résztvevő magyar vendégeket megismerteti az ország idegenforgalmi, kulturális, történelmi, művészeti értékeivel, nevezetességeivel magyar, illetve idegen nyelven. Az idegenvezető gondoskodik a csoport részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint magyar csoportok külföldre kísérése során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. A idegenvezető képzés tantárgyai: Adminisztráció végzése Kommunikációs tevékenység gyakorlása Idegenvezetői adminisztrálás Idegenvezetés gyakorlat Idegenforgalom elmélet Betölthető munkakör: Idegenvezető (FEOR 3642)

Idegenvezető képzés

HTML

Friss topikok

2011.05.08. 22:28 Pinker

Fejlődő magyar turizmus

Az Európa szívében lévő Magyarország a gazdasági válság mérséklődésével ismét egyre vonzóbb a külföldiek számára.  A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. a távoli, tengeren túli országokban is tart workshop-okat és bemutatókat annak érdekében, hogy minél több külföldi nyaralót csalogasson kis hazánkba. Újabban az arab országok felé nyitunk, illetve a Kínából érkező turistákra is többen fókuszálnak rá. Magyarország 300-nál is több várossal számos látnivalót kínál minden pihenni vágyóknak. A várkastélyokon, az arborétumokon, a gondozott erdőkön és parkokon kívül a gyógyturizmus is számot tévő idegenforgalmat generál, elég megemlíteni Zalakarost, vagy Hévíz városát, ahova elsősorban a német turisták látogatnak el. De az idegenforgalommal foglalkozó állami szerv nem csak a külföldiekre koncentrál, hanem a hazai üdülni induló családokra is. A 2010-es év mérvadó volt: több mint, 400 milliárd forintot hagytunk kint Horvátországban, Ausztriában és Olaszországban. Ha pedig ezek a családokat meg lehet győzni, hogy itthon nyaraljanak inkább, a belföldi turizmus mindenképpen virágzásnak indulhat majd.

Szólj hozzá!


2010.11.12. 19:24 Pinker

Utazásügyintéző tanfolyam indul a SZÁMALKBAN!

2010. NOVEMBER 13-án szombaton 08.30-kor utazásügyintéző tanfolyam indul a Számalkban.

Az utazásügyintéző tanfolyam tandíja 89 000 Ft egyben, vagy 99 000 Ft részletekben (6 hónap x 16 500 Ft.

Az utazásügyintéző képzés vizsgadíja: 34 000 Ft

Figyelem: a turizmust Magyarország stratégiai ágazatai közé sorolták, a következő években várhatóan nagy számú munkavállalót fog felszívni!

Szólj hozzá!

Címkék: képzés utazásügyintéző


2010.07.24. 19:30 Pinker

Idegenvezető tanfolyam és idegenvezetői igazolvány

Idegenvezető képzés, idegenvezetői igazolvány és kitűző megszerzése, pótlása.
Képzés.
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy idegenvezető az lehet, aki államilag elismert oktatási intézménynél tanfolyamot végez és sikeres vizsgát tesz. Az országban sok helyen van idegenvezető tanfolyam.

A tanfolyam elvégzéséhez legalább egy idegen nyelv ismerete szükséges, az oktatás és  vizsgáztatás a magyaron kívül ezen az idegen nyelven történik.

Idegenvezetői igazolvány kiadása
A tanfolyam elvégzését követően a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája adja ki az idegenvezetéshez szükséges igazolványt és kitűzőt. Az Ügyfélszolgálati Iroda vezetője: Pataki Krisztina, telefonszáma 336-7402, ügyintéző: Varga Ferenc, telefonszáma 336-7383.
Teljes körű tájékoztatást kaphat a www.mkeh.gov.hu honlapon.

Az idegenvezetői igazolvány és kitűző kiváltásához szükséges:
• a tanfolyam elvégzését igazoló vizsgabizonyítványnak, valamint a nyelvvizsga
   bizonyítványnak a kiadmányozó (akinek a körpecsétje a bizonyítványban szerepel),
   vagy egy közjegyző által hitelesített másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egy kitöltött adatlap (beszerezhető a fenti hatóságtól, vagy letölthető a fenti
   honlapról), melyen nyilatkozni kell arról is, hogy hozzájárul adatainak
   megjelentetéséhez a szaksajtóban,
• a mindenkori eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum, valamint
• 3 db azonos, egy évnél nem régebbi igazolványkép.

Elveszett igazolvány vagy kitűző pótlása.
Az esetleg elveszített igazolvány vagy kitűző pótlásáról a fenti honlapon vagy telefonszámon lehet érdeklődni.

Forrás: www.idegenvezetes.hu

Szólj hozzá!

Címkék: tanfolyam okj képzés idegenvezető


2010.02.12. 18:29 Pinker

Az idegenvezető munkaköre


IDEGENVEZETŐ MUNKATERÜLET


1. Az idegenvezető szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR 3642 Idegenvezető

2. Az idegenvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat, valamint a belföldi túrákon
(országjáráson, kiránduláson, városnézésen, szakmai programokon) résztvevő magyar
vendégeket megismerteti az ország idegenforgalmi, kulturális, történelmi, művészeti értékeivel, nevezetességeivel magyar, illetve idegen nyelven. Az idegenvezető gondoskodik a
csoport részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint magyar csoportok
külföldre kísérése során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol

3. Az idegenvezető szakképesítéssel rokon szakképesítések:

  • 54 812 03 0000 00 00 Szállodai portás, recepciós
  • 52 812 01 0000 00 00 Hostess
  • 54 812 02 Protokoll és utazásügyintéző


 

Szólj hozzá!


2010.01.26. 22:22 Pinker

Idegenvezető tanfolyam vizsgáztatási követelményei

AZ IDEGENVEZETŐ TANFOLYAM VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

1. AZ IDEGENVEZETŐ TANFOLYAM szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
Középfokú C típusú nyelvvizsga

2. Az idegenvezető képzés szakmai vizsga részei:


Idegenvezető tanfolyam 1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1447-06 Adminisztráció végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az üzleti élet bonyolításához nélkülözhetetlen teendők bemutatása, pénzügyi, jogi ismeretek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

Idegenvezető tanfolyam 2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1448-06 Kommunikációs tevékenység gyakorlása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Előre megadott szempontok alapján összeállított helyzetgyakorlatok megoldása szóbeli
kommunikációs eszközök alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

Idegenvezető tanfolyam 3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1449-06 Idegenvezetői adminisztrálás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Előre magadott szempontok alapján idegenvezetői jelentés készítése számítógépen adott csomagtúrára vonatkozóan
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Esettanulmány: A rendelkezésre álló segédanyagok alapján (internet is rendelkezésre áll) információ összegyűjtése és az ügyfél tájékoztatása magyar nyelven adott úti célra vonatkozóan
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%

Idegenvezető tanfolyam 4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1450-06 Idegenvezetés gyakorlata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az adott város vagy régió idegenforgalmi értékeinek idegen nyelven történő bemutatása, gyalogos
körséta és autóbuszos bejárás keretében
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Országismereti, művészettörténeti, idegenforgalmi ismeretek alkalmazása gyakorlati esetpéldák megoldása formájában
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%

Idegenvezető tanfolyam 5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1451-06 Idegenforgalom elmélet
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Művészettörténeti stílusok, történelmi és gazdasági fogalmak, építészeti alapelemek bemutatása, az ország társadalmi, gazdasági, politikai helyzetével kapcsolatos kérdések megválaszolása idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 812 01 1000 00 00 azonosító számú, Idegenvezető megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és
ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 30
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Szólj hozzá!

Címkék: tanfolyam okj képzés idegenvezető képzés idegenvezető idegenvezető tanfolyam